جلسه نوبت دوم مجمع عمومی انجمن

همانگونه که اعضای محترم انجمن استحضار دارند، جلسه نوبت اول مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۹۶/۹/۱۲ بدلیل عدم کفایت تعداد حاضرین رسمیت نیافت، لذا جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم براساس آگهی مورخ ۹۶/۹/۱۳ در روزنامه گسترش صمت، ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۶ درمحل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش خیابان حجت دوست برگزار خواهد شد. در این مجمع گزارش اهم فعالیت های هیات مدیره و گزارش بازرس انجمن درخصوص سال مالی  ۹۵ به سمع و نظر اعضای محترم خواهد رسید. لذا دعوت میشود مدیرعامل  محترم یا نماینده رسمی شرکت با حضور خود در این مجمع موجبات تقویت فعالیت های انجمن درآینده را فراهم نمایند.

دستور جلسه: 1- تصویب صورتهای مالی 95  2- انتخاب بازرس  3- سایر موارد در صلاحیت مجمع

مدارک/مستندات لازم جهت حضور در مجمع:

معرفی نامه رسمی(دارای تاریخ و شماره نامه) با مهر و امضای مدیرعامل (مشخصا" برای حضور در این مجمع) با درج شناسه ملی و شماره ثبت شرکت

درصورت حضور شخص مدیرعامل در مجمع، معرفی نامه باید با مهر و امضای صاحبان امضا ارائه شود.

مستندات پرداخت حق عضویت
اصل و کپی کارت ملی شخص معرفی شده برای حضور در مجمع

Images:

Leave a Reply

کد امنیتی
جهت احراز هویت، حاصل عبارت را وارد نمایید
3 + 12 =

حاصل عبارت ریاضی فوق را وارد نمایید. به عنوان مثال 1+3 برابر با 4 می‌باشد.