سمینار آموزشی مدیریت شرکت های صنعتی،معدنی و تجاری در شرایط رکود و بحران های اقتصادی

بر اساس نیاز اعضای انجمن و نظر به کاربرد نوآوری در حل مشکلات واحد های صنعتی،معدنی، تجاری و شرایط اقتصادی موجود در این واحد ها، سلسله سمینار های آموزشی با هدف کمک به ارتقای سطح دانش تئوری و عملی مدیران و کارشناسان برگزار می گردد.

سمینار آموزشی مدیریت شرکت های صنعتی،معدنی و تجاری در شرایط رکود و بحران های اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای نهفته خلاقیت و نوآوری مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت ها با اهداف زیر به عنوان اولین دوره از سلسله سمینار های مذکور برگزار می گردد.

اهداف از برگزاری سمینار:
 •  فرهنگسازی خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
 •  بسترسازی جهت پرورش پرسنل و سازمان های خلاق و نوآور
 •  توسعه فعالیت های نوآورانه در بنگاه های اقتصادی
 •  تغییر نگرش مدیران از رفتار انفعالی و تاثیرپذیر به رفتارهای خلاقانه و تاثیرگذار
سرفصل های سمینار:
 •  سازمان های هزاره سوم و وجه تمایز آنها با سازمان های معمولی
 •  اهمیت خلاقیت و نوآوری در بنگاه اقتصادی
 •  اجزاء و فرآیند خلاقیت
 •  ویژگی های افراد و سازمان های خلاق
 •  موانع خلاقیت
 •  نوآوری )انواع، مدل ها، فرآیند، زیر سیستم های اصلی(
 •  نوآوری و کیفیت
 •  زمان در فعالیت های نوآورانه
 •  چگونه یک سازمان خلاق و نوآور بسازیم.
 •  کاربردها و استراتژیهای نوآوری برای خروج بنگاهها از بحران
 •  ارزیابی توان نوآوری در سازمان
مدرس: جناب آقای دکتر داود فدایی- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هزینه شرکت در سمینار:
 • اعضای فعال انجمن رایگان
 • سایر اعضا 1.000.000 ریال
 • غیر اعضا 1.500.000 ریال

 

 


زمان سمینار: یکشنبه 29 مردادماه 1396 ، ساعت 14:00 الی 18

اعضای فعال انجمن جهت اخذ کد تخفیف با شماره ۶۱۱۱۹۹۶۴ تماس حاصل فرمایند.

 

ثبت نام

 

Images:

Leave a Reply

کد امنیتی
جهت احراز هویت، حاصل عبارت را وارد نمایید
6 + 2 =

حاصل عبارت ریاضی فوق را وارد نمایید. به عنوان مثال 1+3 برابر با 4 می‌باشد.