معرفی

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت با هدف هماهنگی و تمرکز فعالیتهای پژوهشی واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع و معادن، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و سایر ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیند فن‌آوری، تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های پژوهشی جهت دستیابی به اقتصاد صنعتی دانش‌مدار و توسعه پایدار فن‌آوری، در سال 1377 با حمایت وزارت صنایع و معادن در دفتر معاونت آموزش تاسیس گردید.

اهداف

هماهنگی و تمرکز فعالیتهای پژوهشی واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع و معادن ، مراکز آموزش عالی ، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و سایر ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیند فن‌آوری ، تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های پژوهشی جهت دستیابی به اقتصاد صنعتی دانش‌مدار و توسعه پایدار فن‌آوری .

برنامه اصلی

توسعه علم و پیشرفت فن‌آوری همراه با مسئولیت اجتماعی در قبال توسعه صنعت کشور و نیز کمک به پیشبرد اهداف پژوهشی تک‌تک اعضای انجمن جزو اصول و اهداف بنیادین انجمن بوده و بر این پایه ، برنامه‌های اساسی انجمن عبارتند از :

 • گسترش مراکز تحقیق و توسعه در سطح کشور.
 • ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیق و توسعه با هدف هماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی واحدهای صنعتی.
 • کمک به واحدهای تحقیق و توسعه برای صدور فن‌آوری صنعتی به خارج از کشور.
 • بررسی و جمع‌آوری مشکلات و موانع قانونی در گردش امور مراکز تحقیقاتی و تهیه طرح‌ها و لوایح جایگزین جهت بهبود روشها و ارایه آن به مراجع ذیصلاح.

 

وظایف اساسی انجمن

 • شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی و کمک به اعضا برای استفاده از توان بالقوه پژوهشی یکدیگر؛
 • هماهنگی میان واحدهای تحقیق وتوسعه برای تدوین راه‌کارهای اجرایی برای انتخاب درست فن‌آوری، تدوین و تعریف اصول اجرایی برای انتقال فن‌آوری برپایه‌ نیازهای انجمن صنعتی و همکاری و یافتن راههای بهینه برای جذب و بومی کردن فن‌‌آوری انتقالی؛
 • همکاری با نهادهای برنامه‌ریزی کشور برای شناسایی پروژه‌های تحقیقاتی سودمند اعضا و جلب و جذب حمایت‌های اجتماعی و مالی عمومی در جهت اجرای پروژه‌های مفید؛
 • همکاری با نهادهای برنامه‌ریزی کشور برای تعیین بستره‌های سرمایه‌گذاری در شاخه‌‌های صنعتی مختلف متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژیک بین‌المللی و شرایط صنعتی در داخل کشور؛
 • فراهم کردن امکانات آموزش علمی مداوم اعضا در جهت به روز کردن دانش کارشناسان پژوهشی و توسعه منابع انسانی پژوهشگر؛
 • ایجاد ارتباط میان مراکز آموزش عالی واستادان دانشگاه با مراکز تحقیق و توسعه صنعتی در جهت فعال کردن پروژه‌‌های پژوهشی پایه در دانشگاه‌های متناسب با نیازهای پژوهش کاربردی در صنعت؛
 • ارایه تسهیلات لازم برای برقراری ارتباط میان مراکز پژوهشی و یا پژوهشگران در داخل و خارج از کشور و تأمین زمینه‌های حضور اعضا در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی در هر رشته صنعتی و نهایتاً پیداکردن راه‌کارهای مناسب برای مبادله اطلاعات در سطح بین‌المللی؛
 • ایجاد مراکز و شبکه‌های اطلاع رسانی ، کتابخانه و سیستم گردآوری ، تحلیل ، انباشت و توزیع اطلاعات فنی و پژوهشی در میان اعضا و انتشار نشریات پژوهشی ادواری؛
 • برگزاری گردهمایی‌های سالانه در جهت ارایه دستاوردهای پژوهشی کشور به صنایع ، پیداکردن راههای مناسب برای توسعه پروژه‌های پژوهشی انجام یافته ، کاربردی کردن آنها و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب نتایج پژوهشی توسط واحدهای صنعتی؛ .
 • توسعه فرهنگ پژوهش در کشور و واحدهای صنعتی؛
 • واردات تجهیزات ، مواد و دستگاههای تحقیقاتی مورد نیاز واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه .
 • پذیرش عضویت سایر مراکز تحقیق و توسعه در داخل و خارج از کشور و عضو شدن در این مراکز به منظور تقویت بنیه تحقیقاتی انجمن؛