طبق ماده 7 اساسنامه انجمن شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد:

شركت‌هاي توليدي صنعتي و معدني و شركت‌ها و موسسات و مراكز خدماتي و بازرگاني و پژوهشي و شرکت‌های دانش‌بنیان دارای مجوز قانونی از وزارتین صنعت، معدن و تجارت ، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و نيز پژوهشگران، كارشناسان و خبرگان داراي مقالات، ثبت اختراع و يا آثار علمي يا فناوري مرتبط با تحقيق و توسعه دارای اقامت در حوزه فعالیت انجمن که مشمول شرایط ذیل باشند، می توانند به عضویت انجمن در آیند.

شرایط عضویت
  • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  •  متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
  •  قبول و اجرای مقررات اساسنامه انجمن.
  •  پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
  •  نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
  •  شاغل بودن در صنعت یا حرفه و تخصص مربوطه درکشور
  • پژوهشگران،خبرگان وکارشناسان صاحب اثر درحوزه تحقیق وتوسعه و نیز مرتبط با حوزه‌های صنعتی.

هزینه عضویت 

طبق مصوبه سال 95 مجمع عمومی انجمن، مبلغ حق عضویت از ابتدای سال 95 برای واحدهای صنعتی و تولیدی و فعالان مرتبط با تحقیق و توسعه سالیانه 5،000،000 ریال می باشد. 

عضویت در انجمن